snurkende manHoeveel oorzaken snurken ook heeft, het is meestal te herleiden tot enkele basisfactoren. Tijdens de slaap kan de tong verslappen.

Dit veroorzaakt snurken, door dat deze wegzakt en zo de luchtweg vernauwt. Dit bemoeilijkt de ademhaling. Je moet de lucht met meer kracht naar binnen zuigen.
Maar welke oorzaken van zijn er zoal? Daarover gaat deze pagina, want als je de oorzaak kent, kan je op jouw situatie beter bepalen wat voor jou helpt.

Indeling van de oorzaken van snurken

Welke oorzaken er zijn is belangrijk voor de oplossingsrichting want zonder dat te weten, wordt behandeling immers moeilijk. Om te beginnen maken we onderscheid naar lichamelijke oorzaken en gedragsoorzaken. Hoewel ze soms een beetje in elkaar overlopen, geldt over het algemeen dat voor sommige mensen bepaalde lichamelijke afwijkingen of eigenschappen tot snurken kunnen leiden.
Bij weer anderen is het niet zozeer een lichamelijke oorzaak, maar is het snurkprobleem juist te verklaren uit gedrag. De snurker vertoont dan gedrag dat de kans op snurken vergroot. De combinatie van lichamelijke eigenschappen en snurken-bevorderend gedrag vergroot de kans natuurlijk maximaal.

Lichamelijke oorzaken

Welke lichamelijke oorzaken snurken tot gevolg hebben komt als eerste aan bod. Deze oorzaken spelen zich allemaal af rondom de luchtwegen, en wel het stuk tussen neus- of mondopening en de stembanden. De stembanden bevinden zich ter hoogte van de adamsappel, dus halverwege de keel/nek.

De ontspannen tong

Tijdens de slaap ontspant de tong zich zo sterk dat deze wegzakt in de keelholte, achter het gehemelte, waardoor de luchtwegen geblokkeerd raken. Een rugligging tijdens de slaap vergroot de kans dat de voorkomt. Mensen die vooral op hun rug slapen zijn hier gevoeliger voor.

Vergrote keelamandelen of neusamandelen

Hoewel dit op iedere leeftijd kan voorkomen, is het vooral een belangrijke oorzaak van snurken bij kinderen.

Ophoping van vetweefsel in de keel

Deze oorzaak treedt vooral op bij oudere snurkers. Naarmate men ouder wordt neemt de vetophoping soms toe. De vetophoping zorgt voor vernauwing van de keelholte en belemmert daarmee het in- en uitademen. De onderdruk die dit tot gevolg heeft is één van de oorzaken.

Ontstekingen in de luchtwegen

Deze kunnen soms een chronisch karakter hebben, en daarmee blijvend van invloed zijn op het snurkgedrag. Ontstekingen kunnen allerlei oorzaken hebben. Naast bacteriële en virale infecties valt ook te denken aan  allergieën zoals hooikoorts of irritaties door roken.

Geblokkeerde neus

Als ademen door de neus moeizaam of onmogelijk is gaat men ademen door de mond. Dit treedt bijvoorbeeld op bij een verkoudheid of ontsteking, maar dit kan ook door letsel of genetisch bepaald zijn.  Ademen door de mond vergroot de kans op snurken.

Overige oorzaken

Bovenstaande beschrijven de belangrijkste oorzaken. Er bestaan er echter veel meer, maar die komen minder vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan poliepen, een vergrote tong, en zelfs hormonale factoren. Als u snurkt is het van belang de juiste oorzaak te achterhalen. Laat u daarom altijd bijstaan door een arts bij het vaststellen van de oorzaak.

Gedrag veroorzaakt snurkproblemen

Naast lichamelijke aanleidingen kunnen ook bepaalde gedragingen oorzaken van snurken zijn. Het vertoonde gedrag heeft dan direct of indirect invloed op één van de lichamelijke oorzaken zoals hierboven genoemd en veroorzaakt zo snurkproblemen. Het stoppen of wijzigen van het gedrag heeft doorgaans een positief effect op het gesnurk.

Roken

Roken veroorzaakt snurkenIn de keelholte zit slijmvlies. Bij roken wordt dit slijmvlies geprikkeld door de rook. Hierdoor kan het slijmvlies zwellen, wat de luchtweg vernauwd en daardoor de kans op snurken vergoot. Het kan ook een Droge Mond en Keelpijn opleveren. Ook kan je gaan snurken door slijm in keel.

Overgewicht

Overgewicht is een oorzaak tot snurkenBij overgewicht kan het vet ook ter hoogte van de hals opgeslagen worden. Naarmate dit vetweefsel toeneemt, kunnen de luchtwegen nauwer worden, met snurken als gevolg.
Mannen hebben gemiddeld een grotere kans op vetophoping in de hals dan vrouwen, waarbij de vetophoping zich doorgaans eerder manifesteert rondom dijen en heupen. Overgewicht is dus vooral bij mannen een belangrijke aanleiding.

Op je rug slapen

Bij het slapen op de rug is er kans dat de tong naar binnen zakt, waardoor de kans op snurken toeneemt. Sommige mensen hebben een grote voorkeur voor slapen op de rug, en is daarmee mogelijk een boosdoener.

Gebruik van alcohol

Als men alcohol drinkt in de uren voor men gaat slapen, kan dat het risico op snurken tijdens de slaap doen toenemen. Veel alcohol is daarvoor niet nodig: het effect al op bij kleinere hoeveelheden, vanaf 0.07g/dl. Onder invloed van de alcohol verslappen de spieren die de keelholte openhouden. Dit vergroot de snurkkans maar ook verstoort het soms de ademhalingscontrole tijdens de slaap.

Medicatie met spierverslappend effect

Ook onder invloed van sommige medicijnen kunnen de spieren die de keelholte openhouden tijdens de slaap, verslappen. Met name slaapmiddelen zoals  benzodiazepines  kunnen dit ongewenste neveneffect hebben.

Ouder worden

Welke oorzaken snurken ook heeft, ouder worden is de meest universele. Niet echt gedrag natuurlijk, maar het is wel van invloed op het snurkgedrag. Snurken start namelijk bij de meeste mensen tussen hun dertigste en veertigste levensjaar. Rond de pensioengerechtigde leeftijd is de kans het grootst. Daarna neemt de kans op snurken weer af.

Wat kun je er tegen doen?

Als je de oorzaak kent, kun je iets aan je snurkprobleem doen. Maar wat  echt helpt, verschilt per situatie. Soms zijn bepaalde middelen tegen snurken afdoende, maar soms is een operatie aan de huig of een andere operatie door een KNO-arts nodig. Lees hier meer over oplossingen.

Meer weten?